het nieuwe slopen

Hergebruik van materialen

‘Eigenlijk zonde om weg te gooien’. Hoe vaak zeggen we dat niet? Wij maken we er echter ook werk van. Bij de sloop van gebouwen blijft er vaak veel bruikbaar materiaal over. Materiaal dat we graag teruggeven. Maar dan in een andere vorm. Steeds vaker slopen we op een andere manier. Een manier die duurzamer is en de toekomst wordt. Minder lineair slopen, meer circulair slopen. Wij noemen dat het nieuwe slopen.

De interesse voor onze aanpak voor het nieuwe slopen wint flink terrein. Dat is niet verwonderlijk. Storten wordt alsmaar duurder, terwijl de markt steeds beter raakt ingespeeld op kostenefficiënt hergebruik.

Uw pand wordt een opslagplaats van waardevolle materialen. Deze materialen demonteren we zo duurzaam en voordelig mogelijk. Vervolgens beschouwen we uw materialen niet als afval, maar zetten ze graag in als grondstof voor nieuwe producten.

Het nieuwe slopen bij Bos:

 • We demonteren, scheiden sorteren zorgvuldig en kostenefficiënt.
 • We gooien zo min mogelijk weg
 • We gebruiken of verkopen de gesloopte materialen
 • we geven u of een andere iets unieks terug
Als je vandaag nadenkt over de grondstof van morgen, is het nieuwe slopen ook financieel gezien aantrekkelijk.

De voordelen van het nieuwe slopen:

 • Duurzaam en milieuvriendelijk
 • Lagere kosten in vergelijking tot storten
 • Hergebruik van materialen: besparing op grondstoffen
 • Unieke producten van ‘afval’
 • Maatschappelijk verantwoord

Het nieuwe slopen is een maatschappelijke verantwoorde en kostenefficiënte aanpak voor duurzame vastgoed- en gebiedontwikkeling.

Onze aanpak

Het nieuwe slopen vraagt een andere aanpak. Het is niet iets vanzelfsprekends. Onze vakmensen zijn ervoor speciaal getraind. Zo moet het demonteren heel zorgvuldig gebeuren en moeten alle bruikbare materialen voorzichtig gesorteerd en goed opgeslagen worden. Vaak is er een grote diversiteit aan materialen. Wat kan er hergebruikt worden? Waar is vraag naar? Dat vereist specifieke kennis en ervaring.

Hoe ziet onze aanpak eruit? We gaan als volgt te werk:

 • Inventarisatie van de materialen die voor hergebruik geschikt zijn
  We beginnen altijd met een materialeninventarisatie. Aan de hand van deze inventarisatie ontvangt u een korting op de aanneemsom.
 • Plan van aanpak
  In deze fase geven we een planning en bepalen we exact hoe het slooptraject verloopt.

Uitvoering van de sloop: demonteren, scheiden en sorteren 
We demonteren vakkundig de geschikte materialen voor hergebruik. Scheiden van de grondstoffen gebeurt zoveel mogelijk 'aan de bron' dus tijdens het slopen. We bieden de materialen vervolgens aan op de particuliere en zakelijke markt. Afnemers van de materialen zijn bijvoorbeeld architecten, bouwaannemers en woningcorporaties.

Onze gouden combinatie – sloopbedrijf én houtloods – maakt circulair bouwen meer dan mogelijk. Onlangs maakten we van gesloopte kozijnen van Amerikaans grenen een prachtige robuuste eettafel. Een uniek staaltje vakmanschap. Of zoals wij zeggen: het nieuwe slopen in optima forma!

30 jaar ervaring

Eigenlijk is het nieuwe slopen niet echt nieuw. Als een van de eerste bedrijven in Nederland, begonnen wij 30 jaar geleden al met experimenteren op dit vlak. Naast ons sloopbedrijf beschikken wij namelijk over een eigen houtloods waar vakkundige houtbewerking plaatsvindt. Deze combinatie van sloopbedrijf én houtloods is uniek in Nederland. Gesloopte materialen die bij ingang A (het sloopbedrijf) binnenkomen, verlaten in een andere vorm via uitgang B (de houtloods) ons pand.
Oude kozijnen transformeren wij tot een nieuwe eettafel, om maar een voorbeeld te noemen. Wij kunnen alles gebruiken. Vrijwel alle gebruikte materialen blazen wij nieuw leven in. Van balkhout tot deuren. Van wandbekleding tot oude vloerdelen.

Waarom het nieuwe slopen?

Stilzitten kunnen en doen we niet. We zijn altijd op zoek naar innovatie en duurzame oplossingen. Oplossingen die goed zijn voor mens en milieu. Maar ook de kostenkant verliezen we niet uit het oog. We willen voorop lopen als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ons streven is harmonie in de Triple P: People, Planet, Profit. Deze drie elementen moeten met elkaar in evenwicht zijn.

De reden om circulair te slopen is simpel. Door bouwmaterialen te hergebruiken in uw eigen projecten of door deze materialen te verkopen aan de markt, krijgen deze grondstoffen opnieuw waarde. Zo resulteert op termijn circulaire sloop altijd in winst. U haalt meer uit uw gebouw en u draagt bij aan een duurzame samenleving.

De ladder van Lansink

ladder van lansink

Wij zien een te slopen gebouw als een grondstoffenbank. Wij demonteren, scheiden en sorteren het, zodat er weer een nieuw product van gemaakt kan worden. Dat doen wij aan de hand van De Ladder van Lansink – De Afvalhiërarchie. Deze rangorde van afvalverwerking onderscheidt zes categorieën van omgaan met afval. Preventie en hoogwaardig hergebruik hebben de hoogste prioriteit. Vervolgens recycling en hoogwaardige energiewinning. De minste voorkeur heeft het verbranden of storten van afval, maar dit komt bij ons zelden voor.