Vogelbuurt: dichtzetten 18 woningen en 9 portieken .

Trompweg: dichtzetten 12 woningen, 6 portieken, 48 kelderramen en 4 zijgevel ramen.