Hijskraan

clock11-10-2018

Werkveld roept Staatssecretaris op om de inzet van hijskraan met werkbak nu snel concreet te regelen en wijst op enkele knelpunten

Sinds het voorjaar van 2017 is VERAS samen met andere stakeholders (LTO Nederland, Metaalunie, VVT, HZC, VAVB,en VVTB) in overleg met het Ministerie van SZW over de inzet van de hijskraan met werkbak voor het verwijderen van asbestdaken die op andere wijze niet veilig te bereiken zijn. Wij zetten ons in om gezamenlijk tot een praktisch werkbare oplossing te komen, waarbij het veilig werken voorop staat.

Beslissystematiek Uitzonderingssituatie

Vorig jaar hebben de stakeholders gezamenlijk de Beslissystematiek Uitzonderingssituatie voor de inzet van hijskraan met werkbak bij de verwijdering van asbestdaken ontwikkeld. Onafhankelijk kennisinstituut Aboma heeft deze getoetst en concludeert dat de inzet van de hijskraan-werkbak bij de sanering van asbestdaken in uitzonderingssituaties noodzakelijk en veilig is. De beslissystematiek voor het bepalen van de uitzonderingssituaties is goed toepasbaar, aldus Aboma.

Aankondiging wijziging Arbobesluit

Op 27 september 2018 heeft Staatssecretaris van Ark van SZW een brief gezonden aan de Tweede Kamer waarin zij aankondigt dat het Arbobesluit zal worden aangepast inzake de inzet van hijskranen met werkbak. Inmiddels is ook het ontwerp van de wijziging van het Arbobesluit voor inspraak gepubliceerd. Er is nu duidelijkheid over de oplossingsrichting, maar er zijn wel zorgpunten. Het voorstel tot wijziging van het Arbobesluit bevat enkele knelpunten en bovendien vragen wij ons af of het wel verstandig is om de uitzonderingsregeling opnieuw gedetailleerd in het Arbobesluit te regelen. Verder maken wij ons zorgen over de lange invoeringstermijn. Het is ons inziens niet nodig om te wachten met invoering tot juli 2019. Daardoor zal de vertraging in de sanering van bepaalde typen asbestdaken aanhouden en wordt de realisatie van het asbestdakenverbod 2024 bemoeilijkt. De Kamerbrief en de ontwerpwijziging Arbobesluit zijn gebaseerd op onderzoek van TNO. Daarin wordt ingegaan op de risico’s van het gebruik van de hijskraan-werkbak methode en de beschikbaarheid van alternatieve arbeidsmiddelen. De conclusies van TNO staan haaks op de uitkomsten van het onderzoek van Aboma.